דילוג לתוכן ראשי
  דוקטורט (PhD) "ניהול משאבי טבע וסביבה - אוניברסיטת חיפה
            בנושא: "ממשק שריפות בשטחי חורש ויערות בישראל: היבטים אקולוגיים - כלכליים"

            בהנחיית: פרופ' גידי נאמן ופרופ' מוטי שכטר 
 
  תואר שני (M.A) - "ניהול משאבי טבע וסביבה", אוניברסיטת חיפה.
           תזה: "השפעת דריכת מטיילים על הקרקע והצמחייה בחניוני אורנים בכרמל".  בהנחיית         

           : פרופ' גידי נאמן, פרופ' אמוץ דפני וד"ר נעם גרינבאום


מאמר: קישור למאמר מהמאסטר