דילוג לתוכן ראשי
  2008 -B.A.  בהצטיינות בחינוך מיוחד ובסוציולוגיה-אנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה.


2012 -. M.Aבהצטיינות בסוציולוגיה ארגונית-יישומית, אוניברסיטת חיפה.