תמונה של המרצה גב' ברשדסקי ליבוביץ יוליה  
 

פרטי התקשרות