לינקים למאמרים פובליציסטיים שנכתבו בפלטפורמות ציבוריות שאינן מחקריות:
אמיתי, ג. (2015). מה למדנו ומה עוד נותר ללמוד. בתוך: פרנק, א. ויהי-שלום, א. (עורכים). עזבו אותרנו מרפורמות - צריך שינוי מחשבות, המלצות חוות דעת על מערכת החינוך עבור שר/ת החינוך הנכנס/ת, אפריל 2015.
אמיתי, ג. (4.12.13). ממשחק המונופול ועד קייטנת פירון, העוקץ: http://www.haokets.org/2013/12/04/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%AA-%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9F/
 
אמיתי, ג. (13.8.12) הקול הכפול של משרד החינוך. דה-מרקר זירת הדעותhttp://www.themarker.com/opinion/1.1800415
 
אמיתי, ג. (24.9.12) עבדי המדידה, העוקץhttp://www.haokets.org/2012/09/24/%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%93%D7%94/
 
אמיתי, ג. (2.1.2011). המקום הקטן של האישה. העוקץhttp://www.haokets.org/2011/01/02/%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%a7%d7%98%d7%9f-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%90%d7%a9%d7%94/
 
אמיתי, ג. (9.1.2011). כישורים בסיסיים למהפכנים מתחילים. הגדה השמאלית  http://hagada.org.il/2011/01/09/%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a1%d7%99%d7%a1%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%94%d7%a4%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d/.
  אמיתי, ג. (30.12.2010). צרכנות משוכללת וצרכנים מתכלים. עבודה שחורה, http://www.blacklabor.org/?p=26208.
 
מאמרים בנושא סוציולוגיה של האמנות
אמיתי, ג. (24.3.11). דרוש: קונפליקט בין-דורי. ערב-רב: כתב עת לתרבות, אמנות וחברה, http://erev-rav.com/archives/12044.
אמיתי, ג. (21.8.11) הגרפיטי מת; יחי הגרפיטי. ערב-רב: כתב עת לתרבות, אמנות וחברהhttp://erev-rav.com/archives/14420
אמיתי, ג. (4.9.11). כשהסטרוקטורות יורדות לרחוב. ערב-רב: כתב עת לתרבות, אמנות וחברהhttp://erev-rav.com/archives/14636
 
מאמרים מתקופת המחאה החברתית:
אמיתי, ג. (3.8.11). השערה הלבנה הראשונה שלי: קריאת התעוררות למעמד הביניים המסודר. בתוך אתר j14 http://j14.org.il/articles/1053.
אמיתי, ג. (17.8.11) המהפכה הצרפתית שלנו. בתוך אתר העוקץ: http://www.haokets.org/2011/08/17/%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%94-%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C%D7%A0%D7%95/
 
אמיתי, ג. (20.9.11). קרימינליזציה של המחאה. בתוך אתר העוקץ: http://www.haokets.org/2011/09/20/קרימינליזציה-של-המחאה/
 
אמיתי, ג. (5.5.12) מגרש משחקים חדש. בתוך אתר העוקץ: http://www.haokets.org/2012/05/05/%D7%9E%D7%92%D7%A8%D7%A9-%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%93%D7%A9/
 
אמיתי, ג. (15.7.12). משה סילמן כשבוי מלחמה. בתוך אתר העוקץ: http://www.haokets.org/2012/07/15/%D7%9E%D7%A9%D7%94-%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%9E%D7%9F-%D7%9B%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%99-%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94/