דילוג לתוכן ראשי
  מומחית בקרימינולוגיה ביקורתית וקרימינולוגיה רוחנית
פיתוח ויישום גישות ביקורתיות לעבודה עם אוכלוסיות בהדרה חברתית
עבודה ביקורתית ופדגוגיות ייחודיות לנוער במצבי סיכון והדרה
נוער בסיכון, מיגדר ולקויות למידה