דילוג לתוכן ראשי
  ב.א. חינוך, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית
מ.א. קרימינולוגיה, האוניברסיטה העברית
ד"ר קרימינולוגיה וחינוך מיוחד, האוניברסיטה העברית
בתר-דוקטורט, ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל-אביב