הקשר בין צמיחה כלכלית לאיכות הסביבה, לשירותים חברתיים ולפערים חברתיים

הפרטות ואיכות השירותים הציבוריים
נגישות לשירותים מתקדמים בבריאות

חברות הזנק בתחום הבריאות 
קידום בריאות על ידי NGO