משפט פלילי, צדק מאחה ותורת המשפט הטיפולי, משפט ופסיכולוגיה, ניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ.