קיצורי דרך

דילוג עד נקודת תוכן דף

אתר המרצה גב' שהב כרמלה

אודות

מרצה לאנגלית ומרכזת מתקדמים א' 

 

תחומי עניין

מיומנות ה21
חשיבה ביקורתית
למידה בעזרת כלים דגיטלים
חינוך וטכנולוגיה
רכישת אוצר מילום
הוראה מתקנת