אודות

מרצה לאנגלית ומרכזת מתקדמים א' 

 

תחומי עניין

מיומנות ה21
חשיבה ביקורתית
למידה בעזרת כלים דגיטלים
חינוך וטכנולוגיה
רכישת אוצר מילום
הוראה מתקנת