דילוג לתוכן ראשי
 
  • גרונטולוגיה חברתית, יחסים בין דוריים במשפחה, התעללות בזקנים, מטפלים עיקריים בזקנים, קונפליקט ואיזון עבודה, משפחה וטיפול. יחסי משפחה צוות במוסדות לטיפול ממושך בזקנים.
  • עבודת צוות, תקשורת ואלימות בקרב עובדים במערכת הבריאות, שונות רב-תרבותית בארגוני בריאות, עובדים במוסדות לטיפול ממושך, תקשורת וניהול קונפליקטים. גישור.
  •