דילוג לתוכן ראשי
  2007-2012        Ph.D, החוג לגרונטולוגיה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה, חיפה.
                         נושא: "הגורמים הקשורים להעדפות של זקנים לטיפול בעתיד: אישיים, משפחתיים וניסיון
            העבר - השוואה בין יהודים וערבים", בהנחיית פרופ' אריאלה לבנשטיין ופרופ' רות כץ.
2003-2007        M.A., החוג לגרונטולוגיה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה, חיפה.
נושא: "תחושת לחץ הנובעת מעומס וקונפליקט תפקידים והקשרה לאיכות הנישואין בקרב נשים עובדות המטפלות בהורה מבוגר", בהנחיית פרופ' אריאלה לבנשטיין ופרופ' רות כץ.
1999-2003        B.A., מדעי ההתנהגות התמחות בניהול ומשאבי אנוש, החוג למדעי ההתנהגות, המסלול  
                          האקדמי המכללה למינהל.