דילוג לתוכן ראשי
  2019- 2021 "התפקיד הכפול של הטיפול" - במימון המכון הלאומי לחקר מדיניות בריאות בישראל, יחד עם ד"ר אמית גור, ד"ר מיכל משיח-אייזנברג וד"ר גלית פינטו.
2016 - "טיפול בזקנים חוצה תרבויות וחברות: השלכות למחקר, מדיניות ויישום" - (סדנה) במימון הקרן הלאומית למדע (ISF), יחד עם פרופ' אריאלה לבנשטיין, פרופ' רות כץ ופרופ' ניסים בן דוד.
2016 - 2019 "תפקידם של גורמים חברתיים וכלכליים בהחלטה לעבוד לאחר גיל הפרישה" - במימון משרד המדע והטכנולוגיה (MOST), יחד עם ד"ר אביעד טור סיני, פרופ' שוש שהרבני, פרופ' רות כץ ופרופ' אריאלה לבנשטיין.
2013 -2016 "מעברים בטיפול בזקנים, סיום הטיפול ולאחריו - גורמים מעכבים והשלכות" - במימון הקרן הלאומית למדע (ISF), יחד עם פרופ' אריאלה לבנשטיין, פרופ' רות כץ ופרופ' ניסים בן דוד (מענק לשלום שנים, בסך 120,000לשנה).
2013- 2014 "עמדות כלפי חשיבות ויחסים עם משפחה, קונפליקט עם המשפחה ושחיקה בקרב צוות סיעודי במוסדות לטיפול ממושך" - ועדת המחקר המכללה האקדמית עמק יזרעאל, יחד עם ד"ר מיכל משיח (מעק בסך 14,270 ₪ לשנה).
2013-2011 "מדריכות תעסוקה במוסדות לטיפול ממושך: מיהן, אופי עבודתן, וגורמים הקשורים לתפקודן, כחלק ממערך שירותי הריפוי בעיסוק". המכון הלאומי לחקר מדיניות בריאות בישראל יחד עם פרופ' לבנשטיין אריאלה וגב' דנה פאר (מענק לשנה וחצי בסך 108,000 ₪), הסתיים ביולי 2013.