דילוג לתוכן ראשי
  מחקרים שהוצגו בכנסים מקצועיים (בישראל)
אריאל, י., ווסיליו, ו. (2012). "תפישת אמינותה של ויקיפדיה", הוצג בכנס האגודה הישראלית לתקשורת, אפריל 2012, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב.
אריאל, י., ווסיליו, ו. (2013). "פעילות ברשתות חברתיות מקוונות וכוונת ההצבעה בבחירות", הוצג בכנס האגודה הישראלית למדעי המדינה, במאי 2013, האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים.
וסיליו, ו. (2014). "בין העיר לכפר-הקשר בין מקום הגידול לדפוס הקשרים עם החברים ברשת חברתית מקוונת"(פוסטר), הוצג בכנס האגודה הישראלית לתקשורת, אפריל 2014, המכללה האקדמית נתניה, נתניה.
וסיליו, ו. (2018). "ויראליות ופופולאריות ברשתות חברתיות מקוונות", הוצג בכנס האגודה הישראלית לתקשורת, מרץ 2018, המכללה למנהל, ראשון לציון.
וסיליו, ו. (2019). "סופו של עידן חופש המידע", הוצג בכנס האגודה הישראלית לתקשורת, אפריל 2019, המכללה האקדמית הדסה, ירושלים.
 
מחקרים שהוצגו בכנסים מקצועיים (בחו"ל)
Ariel, Y., & Vasiliu, V. (2013). "Perceived and Presumed Trustworthiness of Wikipedia". The 13th General Online Research, Mannheim, Germany, March 4th-5th, 2013.
Ariel, Y., & Vasiliu, V. (2014). "Political Participation and Voting Intention of SNS Users”. The 14th General Online Research, Cologne, Germany, March 5th-7th, 2014.
Vasiliu, V. (2015). “The Influence of Urban vs. Rural Residence on the Use of
Online Social Networks
”. The 15th General Online Research, Cologne, Germany, March 18th-20th, 2015.

Ariel, Y., & Vasiliu, V. (2016). “Comparison of Facebook and WhatsApp usages”. The 16th General Online Research, Dresden, Germany, March 2th-4th, 2016.
Vasiliu, V. (2016). “Differentiation of virality and popularity in online social networks: A proposed model”. The 16th General Online Research, Dresden, Germany, March 2th-4th, 2016.
Vasiliu, V. (2017). “Virality and popularity on social networks and their predictors”. Association of Internet Researchers Conference, Tartu, Estonia, October 18th-21th, 2017.
Vasiliu, V. (2018). “Content Virality and popularity on Facebook” (Poster). The 18th General Online Research, Dresden, Germany, February 28th-2thMarch, 2018.
 Vasiliu, V. (2019). “Information dissemination of extremist content on Facebook”. IAMCR Conference, Madrid, Spain, July 8th-11th, 2019.