דילוג לתוכן ראשי
  2005-2008 - B.A., החוג לתקשורת, מכללת עמק יזרעאל.
2008-2012 - M.A., החוג לתקשורת, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב.
2015-2018 - PhD., החוג לתקשורת, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת חיפה, חיפה.