דילוג לתוכן ראשי
  2006-2012: תואר שלישי Phd, אוניברסיטת חיפה, הרשות ללימודים מתקדמים.
2000-2004: תואר שני MSc, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל, מדעי ההתנהגות והניהול.
1990-1993: תואר ראשון BA, האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקות לסוציולוגיה וחינוך.