דילוג לתוכן ראשי

אודות

מרצה 

הוראת הקורסים בהווה: סטטיסטיקה תיאורית והסקתית, כתיבה מדעית, מערך בריאות הנפש בישראל. 

 

תחומי עניין

תהליכים קוגניטיביים ורגשיים בקרב מתמודדים עם הפרעות נפשיות.  
טיפול ושיקום במסגרות אמבולטוריות ואשפוזיות.