רשימת מרצים שנה"ל תשפ"א

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות אתר המרצה Lecturer ebSite
מר טוהר גלעד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר טוהר גלעד Lecturer WebSite
פרופ' טור -סיני אביעד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה פרופ' טור -סיני אביעד Lecturer WebSite
ד"ר טורצקי נחום חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר טורצקי נחום Lecturer WebSite
גב' טורקניץ לביא לירון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' טורקניץ לביא לירון Lecturer WebSite
גב' טכמן רביד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' טכמן רביד Lecturer WebSite
ד"ר טל ליאור חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר טל ליאור Lecturer WebSite
ד"ר טנוס-חדאד לובנא חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר טנוס-חדאד לובנא Lecturer WebSite
גב' טפליצקי טליה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' טפליצקי טליה Lecturer WebSite
ד"ר טרביה ג'לאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר טרביה ג'לאל Lecturer WebSite
טרם נקבע חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה טרם נקבע Lecturer WebSite