רשימת מרצים שנה"ל תשפ"א

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות אתר המרצה Lecturer ebSite
מר חאג עיסא חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר חאג עיסא Lecturer WebSite
מר חאג' עלי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר חאג' עלי Lecturer WebSite
גב' חאכו אלהאם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' חאכו אלהאם Lecturer WebSite
ד"ר חביב אללה ראמי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר חביב אללה ראמי Lecturer WebSite
ד"ר חדוותי לילך חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר חדוותי לילך Lecturer WebSite
ד"ר חדיד סלאם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר חדיד סלאם Lecturer WebSite
ד"ר חובב בועז חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר חובב בועז Lecturer WebSite
מר חולי ניר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר חולי ניר Lecturer WebSite
גב' חיאדרה עאידה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' חיאדרה עאידה Lecturer WebSite
פרופ' חיימוב איריס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה פרופ' חיימוב איריס Lecturer WebSite
ד"ר ח'יר-פראג' רוזאן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר ח'יר-פראג' רוזאן Lecturer WebSite
עו"ד חכם יוסי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה עו"ד חכם יוסי Lecturer WebSite
ד"ר ח'מאיסי פהים חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר ח'מאיסי פהים Lecturer WebSite
רו"ח חנוכה גל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה רו"ח חנוכה גל Lecturer WebSite
ד"ר חסון רוזנשטיין מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר חסון רוזנשטיין מיכל Lecturer WebSite