רשימת מרצים שנה"ל תשפ"א

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות אתר המרצה Lecturer ebSite
ד"ר ז'בוטינסקי הדר יוענה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר ז'בוטינסקי הדר יוענה Lecturer WebSite
ד"ר זהר רנא חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר זהר רנא Lecturer WebSite
ד"ר זובידה הני חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר זובידה הני Lecturer WebSite
ד"ר זולוטוב יובל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר זולוטוב יובל Lecturer WebSite
מר זועבי אדהם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר זועבי אדהם Lecturer WebSite
ד"ר זילברשטיין חיה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר זילברשטיין חיה Lecturer WebSite
גב' זיסו רחל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' זיסו רחל Lecturer WebSite
מר זיסמן אלרועי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר זיסמן אלרועי Lecturer WebSite
מר זכאי אבי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר זכאי אבי Lecturer WebSite
מר זלאטקין יגאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר זלאטקין יגאל Lecturer WebSite
מר זלדנר איליה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר זלדנר איליה Lecturer WebSite
ד"ר זלקוביץ' עידו חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר זלקוביץ' עידו Lecturer WebSite
ד"ר זן-בר צור צילה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר זן-בר צור צילה Lecturer WebSite
גב' זרוצ'ס תמי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' זרוצ'ס תמי Lecturer WebSite
מר זרחיה עומר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר זרחיה עומר Lecturer WebSite
ד"ר זרייק גדיר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר זרייק גדיר Lecturer WebSite
גב' זרצקי חן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' זרצקי חן Lecturer WebSite