רשימת מרצים שנה"ל תשפ"א

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות אתר המרצה Lecturer ebSite
גב' ודס לימור חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' ודס לימור Lecturer WebSite
מר וילהלם דוד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר וילהלם דוד Lecturer WebSite
ד"ר וימן -זקס דנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר וימן -זקס דנה Lecturer WebSite
גב' וינד קדרון נורית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' וינד קדרון נורית Lecturer WebSite
ד"ר וינרסקי-פרץ חדווה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר וינרסקי-פרץ חדווה Lecturer WebSite
ד"ר וינשטיין יעל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר וינשטיין יעל Lecturer WebSite
ד"ר וסיליו ולד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר וסיליו ולד Lecturer WebSite
וקיים דליה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה וקיים דליה Lecturer WebSite
מר וקנין אבשלום חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר וקנין אבשלום Lecturer WebSite
גב' וקשטיין -אביבי קרן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' וקשטיין -אביבי קרן Lecturer WebSite
גב' ורדי שירה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' ורדי שירה Lecturer WebSite