רשימת מרצים שנה"ל תשפ"א

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות אתר המרצה Lecturer ebSite
ד"ר הארון יפה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר הארון יפה Lecturer WebSite
ד"ר הבר ליאת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר הבר ליאת Lecturer WebSite
ד"ר הדר אפרת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר הדר אפרת Lecturer WebSite
ד"ר הדר-שובל דורית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר הדר-שובל דורית Lecturer WebSite
ד"ר הון-שניר שלומית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר הון-שניר שלומית Lecturer WebSite
מר הופשטיין אבנר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר הופשטיין אבנר Lecturer WebSite
גב' הורביץ אנדרה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' הורביץ אנדרה Lecturer WebSite
גב' הלוי הוכוולד ענבל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' הלוי הוכוולד ענבל Lecturer WebSite
ד"ר הלפרין דפנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר הלפרין דפנה Lecturer WebSite
ד"ר הלפרין עפרה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר הלפרין עפרה Lecturer WebSite
ד"ר הראל אריאלה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר הראל אריאלה Lecturer WebSite
ד"ר הרדוף הגר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר הרדוף הגר Lecturer WebSite
גב' הרדוף כרמי שפי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' הרדוף כרמי שפי Lecturer WebSite
מר הרצנשטיין דור חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר הרצנשטיין דור Lecturer WebSite
מר הררי מיכאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר הררי מיכאל Lecturer WebSite