User Image 2

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מרצים

דילוג עד נקודת תוכן דף

רשימת מרצים שנה"ל תשפ"ג

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות אתר המרצה Lecturer ebSite
ד"ר הארון יפה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר הארון יפה Lecturer WebSite
ד"ר הבר ליאת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר הבר ליאת Lecturer WebSite
ד"ר הדר אפרת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר הדר אפרת Lecturer WebSite
ד"ר הדר-שובל דורית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר הדר-שובל דורית Lecturer WebSite
ד"ר הוכמיץ אילנית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר הוכמיץ אילנית Lecturer WebSite
ד"ר הון-שניר שלומית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר הון-שניר שלומית Lecturer WebSite
ד"ר הלוי הוכוולד ענבל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר הלוי הוכוולד ענבל Lecturer WebSite
ד"ר הלפרין דפנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר הלפרין דפנה Lecturer WebSite
ד"ר הלפרין עפרה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר הלפרין עפרה Lecturer WebSite
ד"ר הרדוף הגר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר הרדוף הגר Lecturer WebSite
מר הרוש רום חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר הרוש רום Lecturer WebSite
מר הרצנשטיין דור חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר הרצנשטיין דור Lecturer WebSite
מר הררי מיכאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר הררי מיכאל Lecturer WebSite
גב' הרשקוביץ-הזה אילנית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' הרשקוביץ-הזה אילנית Lecturer WebSite
התנסות קלינית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה התנסות קלינית Lecturer WebSite