User Image 2

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מרצים

דילוג עד נקודת תוכן דף

רשימת מרצים שנה"ל תשפ"ג

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות אתר המרצה Lecturer ebSite
ד"ר דאהר אמירה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר דאהר אמירה Lecturer WebSite
ד"ר דאוד דאוד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר דאוד דאוד Lecturer WebSite
מר דגן אביעד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר דגן אביעד Lecturer WebSite
גב' דגן זיו חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' דגן זיו Lecturer WebSite
מר דהאמשה כמאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר דהאמשה כמאל Lecturer WebSite
דומיין שמאי עידית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה דומיין שמאי עידית Lecturer WebSite
ד"ר דור אסנת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר דור אסנת Lecturer WebSite
גב' דורון נעמי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' דורון נעמי Lecturer WebSite
מר דינר אבישי ישעיהו חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר דינר אבישי ישעיהו Lecturer WebSite
גב' דיקמן הדס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' דיקמן הדס Lecturer WebSite
גב' דלי פרח רנין חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' דלי פרח רנין Lecturer WebSite
פרופ' דן אורי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה פרופ' דן אורי Lecturer WebSite
גב' דקל אסנת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' דקל אסנת Lecturer WebSite
ד"ר דרויש תמר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר דרויש תמר Lecturer WebSite
גב' דרעי שני חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' דרעי שני Lecturer WebSite
גב' דר-שורצמן צופית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' דר-שורצמן צופית Lecturer WebSite