רשימת מרצים שנה"ל תשפ"א

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות אתר המרצה Lecturer ebSite
גב' ג'אן- סח'ניני איריס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' ג'אן- סח'ניני איריס Lecturer WebSite
גב' גבאי דבי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' גבאי דבי Lecturer WebSite
גב' גבאי- משה ליזו חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' גבאי- משה ליזו Lecturer WebSite
גב' ג'באלי סירחאן סבאא חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' ג'באלי סירחאן סבאא Lecturer WebSite
מר גביש תום חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר גביש תום Lecturer WebSite
מר ג'ובראן עלאא חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר ג'ובראן עלאא Lecturer WebSite
גב' גוטפריד ג'ניה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' גוטפריד ג'ניה Lecturer WebSite
ד"ר גוטר ערן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר גוטר ערן Lecturer WebSite
גב' גוכמן שובל גאלה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' גוכמן שובל גאלה Lecturer WebSite
גב' גולדסמיט אביב עדן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' גולדסמיט אביב עדן Lecturer WebSite
ד"ר גולן אורית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר גולן אורית Lecturer WebSite
ד"ר גומייד עזמי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר גומייד עזמי Lecturer WebSite
ד"ר גוסינסקי רוחמה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר גוסינסקי רוחמה Lecturer WebSite
גב' גופר הדס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' גופר הדס Lecturer WebSite
מר גור אמיר זאב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר גור אמיר זאב Lecturer WebSite
ד"ר גור אמית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר גור אמית Lecturer WebSite
גב' גור אריה יערה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' גור אריה יערה Lecturer WebSite
גור-אש צליל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גור-אש צליל Lecturer WebSite
גב' גורדון איריס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' גורדון איריס Lecturer WebSite
מר גוריון אילן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר גוריון אילן Lecturer WebSite
גב' גורן אילת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' גורן אילת Lecturer WebSite
גב' גזית דבורה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' גזית דבורה Lecturer WebSite
מר ג'ימי יוסי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר ג'ימי יוסי Lecturer WebSite
ד"ר גינוסר אבשלום חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר גינוסר אבשלום Lecturer WebSite
ד"ר גלולה דוד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר גלולה דוד Lecturer WebSite
ד"ר גלעד זיו חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר גלעד זיו Lecturer WebSite
ד"ר גנאים דיא חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר גנאים דיא Lecturer WebSite
גב' גנון מרים חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' גנון מרים Lecturer WebSite
גב' גניס הדס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' גניס הדס Lecturer WebSite
גב' גפני חן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' גפני חן Lecturer WebSite
ד"ר גרוס מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר גרוס מיכל Lecturer WebSite
מר גרוסמן יעקב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר גרוסמן יעקב Lecturer WebSite
גב' גרימברג זויה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' גרימברג זויה Lecturer WebSite
ד"ר גרעין-טל שרון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר גרעין-טל שרון Lecturer WebSite