רשימת מרצים שנה"ל תשפ"א

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות אתר המרצה Lecturer ebSite
גב' שבתאי רוזה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' שבתאי רוזה Lecturer WebSite
ד"ר שגב נורית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר שגב נורית Lecturer WebSite
גב' שגיא יסמין חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' שגיא יסמין Lecturer WebSite
ד"ר שדמה אילן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר שדמה אילן Lecturer WebSite
גב' שהב כרמלה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' שהב כרמלה Lecturer WebSite
מר שהואן סעיד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר שהואן סעיד Lecturer WebSite
פרופ' שהרבני שוש חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה פרופ' שהרבני שוש Lecturer WebSite
גב' שובל נגה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' שובל נגה Lecturer WebSite
גב' שויקה מוניק חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' שויקה מוניק Lecturer WebSite
ד"ר שור אילת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר שור אילת Lecturer WebSite
מר שושנה דין חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר שושנה דין Lecturer WebSite
גב' שחאדה אמל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' שחאדה אמל Lecturer WebSite
ד"ר שחור טל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר שחור טל Lecturer WebSite
גב' שחר חסיה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' שחר חסיה Lecturer WebSite
ד"ר שחר סיגלית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר שחר סיגלית Lecturer WebSite
גב' שחר רוזנברג איריס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' שחר רוזנברג איריס Lecturer WebSite
ד"ר שחר-דדון אליס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר שחר-דדון אליס Lecturer WebSite
גב' שטיין שירי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' שטיין שירי Lecturer WebSite
גב' שייבל ליאורה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' שייבל ליאורה Lecturer WebSite
גב' שיין ורד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' שיין ורד Lecturer WebSite
ד"ר שיר-ורטש דפנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר שיר-ורטש דפנה Lecturer WebSite
ד"ר של תמי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר של תמי Lecturer WebSite
שלו יעל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה שלו יעל Lecturer WebSite
ד"ר שלו רונית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר שלו רונית Lecturer WebSite
גב' שלום נופר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' שלום נופר Lecturer WebSite
מר שלונסקי משה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר שלונסקי משה Lecturer WebSite
גב' שליט-אבני תמר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' שליט-אבני תמר Lecturer WebSite
מר שלם חן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר שלם חן Lecturer WebSite
מר שלמה אסף חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר שלמה אסף Lecturer WebSite
מר שמואל משה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר שמואל משה Lecturer WebSite
ד"ר שמיר מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר שמיר מיכל Lecturer WebSite
ד"ר שמיר-בלדרמן אורית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר שמיר-בלדרמן אורית Lecturer WebSite
מר שנאוי יוסף חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר שנאוי יוסף Lecturer WebSite
ד"ר שניצר מרב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר שניצר מרב Lecturer WebSite
ד"ר שניר איתי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר שניר איתי Lecturer WebSite
גב' שפירא איריס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' שפירא איריס Lecturer WebSite
פרופ' שפסנוול אוהד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה פרופ' שפסנוול אוהד Lecturer WebSite
ד"ר שפרן יואל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר שפרן יואל Lecturer WebSite
פרופ' שקד-מונדרר נעמי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה פרופ' שקד-מונדרר נעמי Lecturer WebSite
מר שרבליס רז חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר שרבליס רז Lecturer WebSite
ד"ר שרון טלי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר שרון טלי Lecturer WebSite
ד"ר שרמן-זלוטניק אפרת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר שרמן-זלוטניק אפרת Lecturer WebSite
פרופ' שרעבי משה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה פרופ' שרעבי משה Lecturer WebSite
גב' שרף ענת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' שרף ענת Lecturer WebSite
ד"ר ששוני - בר לב אשרת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר ששוני - בר לב אשרת Lecturer WebSite