רשימת מרצים שנה"ל תשפ"א

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות אתר המרצה Lecturer ebSite
גב' ראובן ענבל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' ראובן ענבל Lecturer WebSite
ד"ר רבובסקי יורם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר רבובסקי יורם Lecturer WebSite
מר רביד ארז חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר רביד ארז Lecturer WebSite
ד"ר רגב-טייטלר שרון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר רגב-טייטלר שרון Lecturer WebSite
גב' רואימי ענבר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' רואימי ענבר Lecturer WebSite
פרופ' רובין שמשון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה פרופ' רובין שמשון Lecturer WebSite
גב' רובינשטיין איריס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' רובינשטיין איריס Lecturer WebSite
ד"ר רווה אלנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר רווה אלנה Lecturer WebSite
ד"ר רוזיליו - שייר רוית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר רוזיליו - שייר רוית Lecturer WebSite
ד"ר רוזן לאה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר רוזן לאה Lecturer WebSite
גב' רוזנר אסנת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' רוזנר אסנת Lecturer WebSite
מר רוח מתן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר רוח מתן Lecturer WebSite
גב' רוחאנה סהר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' רוחאנה סהר Lecturer WebSite
גב' רוטמן עמית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' רוטמן עמית Lecturer WebSite
גב' רוטמן ערבה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' רוטמן ערבה Lecturer WebSite
רו"ח רופל אביב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה רו"ח רופל אביב Lecturer WebSite
ד"ר רופמן איתי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר רופמן איתי Lecturer WebSite
גב' רותם ענת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' רותם ענת Lecturer WebSite
ד"ר רז אלון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר רז אלון Lecturer WebSite
ד"ר רז מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר רז מיכל Lecturer WebSite
ד"ר רז סיון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר רז סיון Lecturer WebSite
מר רזון קובי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר רזון קובי Lecturer WebSite
גב' רידר אסתר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' רידר אסתר Lecturer WebSite
מר רייכרד אריאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר רייכרד אריאל Lecturer WebSite
גב' ריין מרים חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' ריין מרים Lecturer WebSite
ד"ר ריספלר קלרה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר ריספלר קלרה Lecturer WebSite
מר רנה גיורא חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר רנה גיורא Lecturer WebSite
גב' רשף הדי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' רשף הדי Lecturer WebSite
ד"ר רשקוביץ רמי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר רשקוביץ רמי Lecturer WebSite
ד"ר רשקוביץ שרית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר רשקוביץ שרית Lecturer WebSite