רשימת מרצים שנה"ל תשפ"א

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות אתר המרצה Lecturer ebSite
מר קבהא דאוד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר קבהא דאוד Lecturer WebSite
ד"ר קדרון אביב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר קדרון אביב Lecturer WebSite
ד"ר קובנר בלה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר קובנר בלה Lecturer WebSite
פרופ' קודריאבצב אנדריי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה פרופ' קודריאבצב אנדריי Lecturer WebSite
ד"ר קוחלי חיילובסקי טל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר קוחלי חיילובסקי טל Lecturer WebSite
גב' קויפמן פולינה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' קויפמן פולינה Lecturer WebSite
מר קופמנסקי גסטון-יאין חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר קופמנסקי גסטון-יאין Lecturer WebSite
מר קורן איתי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר קורן איתי Lecturer WebSite
ד"ר קושניר דניאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר קושניר דניאל Lecturer WebSite
ד"ר קזין דניאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר קזין דניאל Lecturer WebSite
קטלן חזי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה קטלן חזי Lecturer WebSite
ד"ר קיבריק רועי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר קיבריק רועי Lecturer WebSite
גב' קידר נטע חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' קידר נטע Lecturer WebSite
מר קיסלוק מיכאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר קיסלוק מיכאל Lecturer WebSite
מר קירצמן נח (נוחי) חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר קירצמן נח (נוחי) Lecturer WebSite
ד"ר קלאי ערבה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר קלאי ערבה Lecturer WebSite
ד"ר קלובסקי חייקה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר קלובסקי חייקה Lecturer WebSite
ד"ר קמה עמית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר קמה עמית Lecturer WebSite
גב' קנדלשיין אנקטי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' קנדלשיין אנקטי Lecturer WebSite
פרופ' קנובסקי איגור חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה פרופ' קנובסקי איגור Lecturer WebSite
גב' קסל-מרנין עידית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' קסל-מרנין עידית Lecturer WebSite
גב' קצמן נטלי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' קצמן נטלי Lecturer WebSite
ד"ר קריבוש לודמילה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר קריבוש לודמילה Lecturer WebSite
גב' קריספיל מעיין חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' קריספיל מעיין Lecturer WebSite
גב' קרן שני חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' קרן שני Lecturer WebSite
פרופ' קשת יעל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה פרופ' קשת יעל Lecturer WebSite