רשימת מרצים שנה"ל תשפ"א

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות אתר המרצה Lecturer ebSite
גב' פאר וג'יה רובא חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' פאר וג'יה רובא Lecturer WebSite
רו"ח פולטין דני חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה רו"ח פולטין דני Lecturer WebSite
ד"ר פוסטן-אייזיק דסי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פוסטן-אייזיק דסי Lecturer WebSite
ד"ר פוקס עדי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פוקס עדי Lecturer WebSite
ד"ר פז עמרי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פז עמרי Lecturer WebSite
רו"ח פטל -רייך יפעת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה רו"ח פטל -רייך יפעת Lecturer WebSite
מר פילשטינסקי רומן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר פילשטינסקי רומן Lecturer WebSite
ד"ר פינטו גלית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פינטו גלית Lecturer WebSite
מר פינקרפלד שאול חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר פינקרפלד שאול Lecturer WebSite
ד"ר פישר-שלם אורית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פישר-שלם אורית Lecturer WebSite
פרופ' פלג אורה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה פרופ' פלג אורה Lecturer WebSite
ד"ר פלג גילי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פלג גילי Lecturer WebSite
גב' פלג לפידות שיבולת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' פלג לפידות שיבולת Lecturer WebSite
ד"ר פלג קוריאט ענבל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פלג קוריאט ענבל Lecturer WebSite
ד"ר פלג-פדידה גולן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פלג-פדידה גולן Lecturer WebSite
גב' פלד אסנת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' פלד אסנת Lecturer WebSite
ד"ר פלד דניאלה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פלד דניאלה Lecturer WebSite
ד"ר פלטניק רחל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פלטניק רחל Lecturer WebSite
ד"ר פלינט עופרה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פלינט עופרה Lecturer WebSite
ד"ר פסטרנק סיגלית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פסטרנק סיגלית Lecturer WebSite
ד"ר פקר אלי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פקר אלי Lecturer WebSite
ד"ר פרבר שי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פרבר שי Lecturer WebSite
גב' פרי אולסיה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' פרי אולסיה Lecturer WebSite
גב' פרי מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' פרי מיכל Lecturer WebSite
גב' פרידמן אירית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' פרידמן אירית Lecturer WebSite
ד"ר פרידמן עירית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פרידמן עירית Lecturer WebSite
גב' פרלה עינב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' פרלה עינב Lecturer WebSite
מר פרץ יותם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר פרץ יותם Lecturer WebSite
ד"ר פרקיס אלה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פרקיס אלה Lecturer WebSite