User Image 2

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מרצים

דילוג עד נקודת תוכן דף

רשימת מרצים שנה"ל תשפ"ג

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות אתר המרצה Lecturer ebSite
ד"ר פאו סוניה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פאו סוניה Lecturer WebSite
גב' פאר וג'יה רובא חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' פאר וג'יה רובא Lecturer WebSite
ד"ר פבל טל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פבל טל Lecturer WebSite
רו"ח פולטין דני חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה רו"ח פולטין דני Lecturer WebSite
ד"ר פוסטן-אייזיק דסי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פוסטן-אייזיק דסי Lecturer WebSite
ד"ר פז עמרי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פז עמרי Lecturer WebSite
גב' פז שרון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' פז שרון Lecturer WebSite
רו"ח פטל -רייך יפעת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה רו"ח פטל -רייך יפעת Lecturer WebSite
מר פילשטינסקי רומן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר פילשטינסקי רומן Lecturer WebSite
ד"ר פינטו גלית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פינטו גלית Lecturer WebSite
ד"ר פישר-שלם אורית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פישר-שלם אורית Lecturer WebSite
פרופ' פלג אורה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה פרופ' פלג אורה Lecturer WebSite
ד"ר פלג גילי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פלג גילי Lecturer WebSite
ד"ר פלג קוריאט ענבל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פלג קוריאט ענבל Lecturer WebSite
ד"ר פלג-פדידה גולן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פלג-פדידה גולן Lecturer WebSite
גב' פלד אסנת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' פלד אסנת Lecturer WebSite
ד"ר פלטניק רחל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פלטניק רחל Lecturer WebSite
ד"ר פלינט עופרה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פלינט עופרה Lecturer WebSite
ד"ר פסטרנק סיגלית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פסטרנק סיגלית Lecturer WebSite
ד"ר פרבר שי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פרבר שי Lecturer WebSite
ד"ר פרדיס ויט אביגיל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פרדיס ויט אביגיל Lecturer WebSite
גב' פרי אולסיה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' פרי אולסיה Lecturer WebSite
גב' פרי מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' פרי מיכל Lecturer WebSite
גב' פרידמן אירית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' פרידמן אירית Lecturer WebSite
גב' פרידמן לוטם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' פרידמן לוטם Lecturer WebSite
ד"ר פרידמן עירית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פרידמן עירית Lecturer WebSite
גב' פרלה עינב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' פרלה עינב Lecturer WebSite
ד"ר פרקיס אלה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר פרקיס אלה Lecturer WebSite