רשימת מרצים שנה"ל תשפ"א

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות אתר המרצה Lecturer ebSite
מר נאות רז חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר נאות רז Lecturer WebSite
גב' נאמן נגור אורית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' נאמן נגור אורית Lecturer WebSite
ד"ר נבואני עולא חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר נבואני עולא Lecturer WebSite
עו"ד נבון מוטי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה עו"ד נבון מוטי Lecturer WebSite
גב' נדור-ידלין דיקלה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' נדור-ידלין דיקלה Lecturer WebSite
ד"ר נובק- קוצר הילה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר נובק- קוצר הילה Lecturer WebSite
מר נוימן דורון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר נוימן דורון Lecturer WebSite
ד"ר נוריאלי בני חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר נוריאלי בני Lecturer WebSite
מר ניגל סיימון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר ניגל סיימון Lecturer WebSite
רו"ח ניזרד שמעון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה רו"ח ניזרד שמעון Lecturer WebSite
מר ניימן נוי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר ניימן נוי Lecturer WebSite
מר ניסימוב עמיחי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר ניסימוב עמיחי Lecturer WebSite
ד"ר ניר אוקסנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר ניר אוקסנה Lecturer WebSite
ד"ר ניר בינה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר ניר בינה Lecturer WebSite
גב' נישליס דלית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' נישליס דלית Lecturer WebSite
מר נסייר אנדריאס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר נסייר אנדריאס Lecturer WebSite
ד"ר נעים סיגל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר נעים סיגל Lecturer WebSite