רשימת מרצים שנה"ל תשפ"א

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות אתר המרצה Lecturer ebSite
מר מאיר אבירם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר מאיר אבירם Lecturer WebSite
גב' מאיר נעמה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' מאיר נעמה Lecturer WebSite
מר מגריל יוסי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר מגריל יוסי Lecturer WebSite
מדריכי סימולציה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מדריכי סימולציה Lecturer WebSite
ד"ר מהל חיים חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר מהל חיים Lecturer WebSite
גב' מועלם שירה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' מועלם שירה Lecturer WebSite
עו"ד מושיץ שלמה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה עו"ד מושיץ שלמה Lecturer WebSite
ד"ר מזור דניאלה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר מזור דניאלה Lecturer WebSite
ד"ר מזין סרגיי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר מזין סרגיי Lecturer WebSite
מר מזן עדי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר מזן עדי Lecturer WebSite
גב' מזרחי אורית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' מזרחי אורית Lecturer WebSite
מר מזרחי גיא חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר מזרחי גיא Lecturer WebSite
פרופ' מזרחי יונתן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה פרופ' מזרחי יונתן Lecturer WebSite
ד"ר מייקל קרן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר מייקל קרן Lecturer WebSite
רו"ח מימרן שלום חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה רו"ח מימרן שלום Lecturer WebSite
גב' מינסטר שיר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' מינסטר שיר Lecturer WebSite
ד"ר מירו מיכאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר מירו מיכאל Lecturer WebSite
גב' מירום גליה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' מירום גליה Lecturer WebSite
מר מלכי עמית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר מלכי עמית Lecturer WebSite
גב' מלמד טילדה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' מלמד טילדה Lecturer WebSite
מר מן אלחנדרו דייגו חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר מן אלחנדרו דייגו Lecturer WebSite
גב' מנדלוביץ-מאיר מירי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' מנדלוביץ-מאיר מירי Lecturer WebSite
גב' מסאלחה ליאלי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' מסאלחה ליאלי Lecturer WebSite
גב' מסורי מיטל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' מסורי מיטל Lecturer WebSite
גב' מעלוף נרדין חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' מעלוף נרדין Lecturer WebSite
ד"ר מקלברג דוד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר מקלברג דוד Lecturer WebSite
גב' מרום עינת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' מרום עינת Lecturer WebSite
ד"ר מרכוס אוהד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר מרכוס אוהד Lecturer WebSite
מר מרצה פיקטיבי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר מרצה פיקטיבי Lecturer WebSite
מרצי החוג ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מרצי החוג ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ Lecturer WebSite
מר מרקוביץ עמירם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר מרקוביץ עמירם Lecturer WebSite
ד"ר מרקס ח"ן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר מרקס ח"ן Lecturer WebSite
ד"ר משיח איזנברג מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר משיח איזנברג מיכל Lecturer WebSite