רשימת מרצים שנה"ל תשפ"א

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות אתר המרצה Lecturer ebSite
מר לב חנן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר לב חנן Lecturer WebSite
פרופ' לביא אילנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה פרופ' לביא אילנה Lecturer WebSite
פרופ' לביא יואב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה פרופ' לביא יואב Lecturer WebSite
מר לביא מוריס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר לביא מוריס Lecturer WebSite
ד"ר לבנקרון נעמי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר לבנקרון נעמי Lecturer WebSite
ד"ר לדרמן דן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר לדרמן דן Lecturer WebSite
ד"ר להט אמיר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר להט אמיר Lecturer WebSite
רו"ח לוי אבי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה רו"ח לוי אבי Lecturer WebSite
מר לוי אייל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר לוי אייל Lecturer WebSite
ד"ר לוי מרדכי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר לוי מרדכי Lecturer WebSite
ד"ר לוי רחלי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר לוי רחלי Lecturer WebSite
ד"ר לוי שי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר לוי שי Lecturer WebSite
מר לויזון ירון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר לויזון ירון Lecturer WebSite
ד"ר לויטוס גיל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר לויטוס גיל Lecturer WebSite
ד"ר לוי-רז ענת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר לוי-רז ענת Lecturer WebSite
ד"ר לומר דני חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר לומר דני Lecturer WebSite
גב' לוריא שרה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' לוריא שרה Lecturer WebSite
מר ליבמן פיליפ חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר ליבמן פיליפ Lecturer WebSite
ד"ר ליבנה כרמל יעל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר ליבנה כרמל יעל Lecturer WebSite
גב' ליכטצינדר אלינה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' ליכטצינדר אלינה Lecturer WebSite
מר ליפשיץ אליאור חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר ליפשיץ אליאור Lecturer WebSite
ד"ר לסקוב-פלד רונית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר לסקוב-פלד רונית Lecturer WebSite
מר לסרי אבי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר לסרי אבי Lecturer WebSite
מר לרון עמית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר לרון עמית Lecturer WebSite