רשימת מרצים שנה"ל תשפ"א

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות אתר המרצה Lecturer ebSite
מר כהן אבנר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר כהן אבנר Lecturer WebSite
פרופ' כהן גיל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה פרופ' כהן גיל Lecturer WebSite
מר כהן יוסט חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר כהן יוסט Lecturer WebSite
מר כהן יניב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר כהן יניב Lecturer WebSite
ד"ר כהן נטע חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר כהן נטע Lecturer WebSite
ד"ר כהן עמי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר כהן עמי Lecturer WebSite
מר כהן פישל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר כהן פישל Lecturer WebSite
גב' כהן ריקי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' כהן ריקי Lecturer WebSite
ד"ר כהן יגנה גילת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר כהן יגנה גילת Lecturer WebSite
גב' כהן יזהר מרגנית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' כהן יזהר מרגנית Lecturer WebSite
גב' כהן מאירסון נטלי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' כהן מאירסון נטלי Lecturer WebSite
ד"ר כהן-ינון גלעד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר כהן-ינון גלעד Lecturer WebSite
ד"ר כוכבי יצחק חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר כוכבי יצחק Lecturer WebSite
גב' כוכבי-פרץ גילי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' כוכבי-פרץ גילי Lecturer WebSite
מר כספי איתן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר כספי איתן Lecturer WebSite
גב' כספי-אבישר נועה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' כספי-אבישר נועה Lecturer WebSite
פרופ' כץ רות חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה פרופ' כץ רות Lecturer WebSite
ד"ר כרמל נורית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר כרמל נורית Lecturer WebSite