רשימת מרצים שנה"ל תשפ"א

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות אתר המרצה Lecturer ebSite
גב' יגיל- לאופר מעין חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' יגיל- לאופר מעין Lecturer WebSite
ד"ר יהודה לימור חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר יהודה לימור Lecturer WebSite
יהלום אורון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה יהלום אורון Lecturer WebSite
מר יהלום דוד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר יהלום דוד Lecturer WebSite
ד"ר יוגב מירב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר יוגב מירב Lecturer WebSite
ד"ר יונס זיידן נוהא חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר יונס זיידן נוהא Lecturer WebSite
מר יוסף אבי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר יוסף אבי Lecturer WebSite
פרופ' יוסף מאלכ חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה פרופ' יוסף מאלכ Lecturer WebSite
גב' יוספזון ליאורה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' יוספזון ליאורה Lecturer WebSite
מר ימין אביחי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר ימין אביחי Lecturer WebSite
ד"ר ינאי ונטורה גלית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר ינאי ונטורה גלית Lecturer WebSite
גב' יניב איריס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' יניב איריס Lecturer WebSite
פרופ' יסעור-בורוכוביץ דלית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה פרופ' יסעור-בורוכוביץ דלית Lecturer WebSite
ד"ר יעקב גילה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר יעקב גילה Lecturer WebSite
מר יעקב שביט חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר יעקב שביט Lecturer WebSite
מר יפימוב כתריאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר יפימוב כתריאל Lecturer WebSite
ד"ר יצחק-פישמן ענת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר יצחק-פישמן ענת Lecturer WebSite
ד"ר ירון-ענתר ענת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר ירון-ענתר ענת Lecturer WebSite
גב' יריב-דורמן ליאור חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' יריב-דורמן ליאור Lecturer WebSite
מר ישראל שרון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר ישראל שרון Lecturer WebSite
גב' ישראלי נעמה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' ישראלי נעמה Lecturer WebSite