User Image 2

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מרצים

דילוג עד נקודת תוכן דף

רשימת מרצים שנה"ל תשפ"ג

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות אתר המרצה Lecturer ebSite
גב' יגיל- לאופר מעין חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' יגיל- לאופר מעין Lecturer WebSite
ד"ר ידין שרון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר ידין שרון Lecturer WebSite
ד"ר יהודה לימור חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר יהודה לימור Lecturer WebSite
יהלום אורון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה יהלום אורון Lecturer WebSite
מר יהלום דוד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר יהלום דוד Lecturer WebSite
ד"ר יוגב מירב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר יוגב מירב Lecturer WebSite
גב' יוחאי רוטמן דיקלה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' יוחאי רוטמן דיקלה Lecturer WebSite
מר יוסטר בן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר יוסטר בן Lecturer WebSite
מר יוסף אבי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר יוסף אבי Lecturer WebSite
ד"ר יוסף חדוה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר יוסף חדוה Lecturer WebSite
פרופ' יוסף מאלכ חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה פרופ' יוסף מאלכ Lecturer WebSite
גב' יוספזון ליאורה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' יוספזון ליאורה Lecturer WebSite
ד"ר ינאי ונטורה גלית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר ינאי ונטורה גלית Lecturer WebSite
גב' יניב איריס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' יניב איריס Lecturer WebSite
פרופ' יסעור-בורוכוביץ דלית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה פרופ' יסעור-בורוכוביץ דלית Lecturer WebSite
ד"ר יעקב גילה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר יעקב גילה Lecturer WebSite
מר יעקב שביט חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר יעקב שביט Lecturer WebSite
מר יפימוב כתריאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר יפימוב כתריאל Lecturer WebSite
ד"ר יצחק-פישמן ענת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר יצחק-פישמן ענת Lecturer WebSite
פרופ' ירון-ענתר ענת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה פרופ' ירון-ענתר ענת Lecturer WebSite
גב' יריב-דורמן ליאור חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' יריב-דורמן ליאור Lecturer WebSite
מר ישראל שרון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר ישראל שרון Lecturer WebSite
ד"ר יתח יעקב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר יתח יעקב Lecturer WebSite