User Image 2

חיפוש קורסים במערכת - לפי נושא

דילוג עד נקודת תוכן דף

קורס היבטים חברתיים ותרבותיים של הזיקנה שנה"ל תשפ"ד


קורס מסוג שעור     קבוצה : 424501101       מרצה הקורס : ד"ר הלפרין דפנה      שפת הוראה של הקורס : עברית  

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  08:30  10:00    כיתה 10206