קורס שיטות כמותיות בתקשורת שנה"ל תשפ"א


קורס מסוג שעור     קבוצה : 123971101       מרצה הקורס : ד"ר אריאל ירון הקורס חסום לרישום

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  08:30  11:45  ד"ר אריאל ירון