קורס סמינריון-תקשורת מתווכת מחשב שנה"ל תשפ"א


קורס מסוג סמינריון     קבוצה : 123273001       מרצה הקורס : ד"ר אריאל ירון הקורס מלא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  14:00  16:15  ד"ר אריאל ירון  
 ב  ג  14:00  16:15  ד"ר אריאל ירון  1220