קורס שיטות כמותיות בתקשורת-חלק ב' שנה"ל תש"ף


קורס מסוג שעור     קבוצה : 23191101       מרצה הקורס : ד"ר אריאל ירון הקורס חסום לרישום

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  08:30  10:00  ד"ר אריאל ירון  1208