User Image 2

חיפוש קורסים במערכת - לפי נושא

דילוג עד נקודת תוכן דף

קורס וֶני וידי ויצ'י:מסע בין ויקיפדיה אפל וג שנה"ל תשפ"ד


קורס מסוג שעור     קבוצה : 417246201       מרצה הקורס : ד"ר אריאל ירון      שפת הוראה של הקורס : עברית  

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  15:15  16:45