רשימת טפסי הרשמה אפשריים

טופס עלות דמי הרשמה שפה קובץ מעבר לטופס
מכינה קדם אקדמית-אביב תשפ''א 390.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
מכינה 30 פלוס קיץ תשפ''א 390.00  עברית  חשוב לקרוא  מעבר לטופס הרשמה
מכינה קדם אקדמית סתיו תשפ''ב 390.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
תואר ראשון חורף תשפ"ב 400.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
תואר שני חורף תשפ"ב 410.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה