User Image 2

טופס הרשמה - מכינה קדם אקדמית-אביב תשפ''ב - פרטים אישיים

דילוג עד נקודת תוכן דף
פרטים אישיים מסלול פרטי השכלה תשלום הודעת סיום
* שדה חובה


הנך נדרש לקיים פגישת ייעוץ אישית במשרדי המרכז הקדם אקדמי בטרם ההרשמה המקוונת

פרטים אישיים

חובה להזין מספר הכולל ספרת ביקורת, המספר צריך להיות בן 9 ספרות
חובה להזין שם משפחה מלא כפי שרשום בתעודת הזהות
חובה להזין שם פרטי מלא כפי שרשום בתעודת הזהות
חובה להזין בצורה לועזית מלאה, כגון 12/03/1968
חובה להזין בצורה לועזית מלאה, כגון 12/03/1968
יש להזין רחוב, מספר בית או תא דואר
       
סיומות קבצים מותרות: TIF, TIFF, JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, DOC, DOCX, RTF, PDF, PPT, PPTS, PPTX