User Image 2
דילוג עד נקודת תוכן דף

רשימת פריטים שניתן לרכוש

סיווג שם הסבר פירוט נוסף סכום כניסה
תשלומים כלליים  אבחון לקויות למידה באינטרנט  לאחר קבלת אישור תשלום יש לפנות למכון ברוש להמשך טיפול.
בהצלחה רבה, 
  ( 3070) 1,714.00 ₪   תשלום