User Image 2
דילוג עד נקודת תוכן דף

רשימת פריטים שניתן לרכוש

סיווג שם הסבר פירוט נוסף סכום כניסה
תשלומים למרכז ללימודים קדם אקדמיים  טיפול והרשמה "אופק" סתיו תשפ"ד  תשלום דמי טיפול והרשמה מהווה הסכמתך לתקנון שכר לימוד בתוכנית "אופק לאקדמיה" מחזור סתיו,שנה"ל תשפ"ד, המפורסם באתר המכללה.
 
  ( 3066) 390.00 ₪   תשלום
תשלומים למרכז ללימודים קדם אקדמיים  מבחן ידע בעברית-תשפ"ג  נרשמים ששילמו ללא אישור מראש-בקשתו תדחה. לאחר ביצוע תשלום תשלח הזמנה שיבוץ לבחינה. התשלום כולל דמי טיפול,לכן אין החזר כספי למבטלים, מכל סיבה שהיא.    ( 3075) 270.00 ₪   תשלום
תשלומים למרכז ללימודים קדם אקדמיים  מבחן מימ"ד באינטרנט-סתיו תשפ"ד  מבחן מימ"ד היא בחינת ידע למועמדים למכינות הקדם אקדמיות.  מימ"ד  ( 3071) 185.00 ₪   תשלום