User Image 2
דילוג עד נקודת תוכן דף

רשימת פריטים שניתן לרכוש

סיווג שם הסבר פירוט נוסף סכום כניסה
תשלומים ליחידה ללימודי חוץ והמשך  דמי טיפול והרשמה ק.nlp practitioner-תשפ"ד  תשלום דמי הרשמה מהווה הסכמתך לתקנון שכר לימוד המפורסם באתר המכללה.    ( 201) 350.00 ₪   תשלום
תשלומים ליחידה ללימודי חוץ והמשך  טיפול והרשמה מדריכים מתחילים-סו"צ  תשלום דמי הרשמה מהווה הסכמתך לתקנון שכר לימוד המפורסם באתר המכללה.    ( 140) 300.00 ₪   תשלום
תשלומים ליחידה ללימודי חוץ והמשך  הרשמה ושכ"ל קורס אילוסטרייטור-תשפ"ד  אנא תשומת ליבך לתקנון שכר לימוד המפורסם באתר המכללה > שכר לימוד - היחידה ללימודי חוץ והמשך.    ( 292) 2,650.00 ₪   תשלום
תשלומים ליחידה ללימודי חוץ והמשך  הרשמה ושכ"ל קורס טכניקות ברישום-תשפ"ד  אנא תשומת ליבך לתקנון שכר לימוד המפורסם באתר המכללה > שכר לימוד - היחידה ללימודי חוץ והמשך.    ( 290) 2,650.00 ₪   תשלום
תשלומים ליחידה ללימודי חוץ והמשך  הרשמה ושכ"ל קורס יסודות פוטושופ-תשפ"ד  אנא תשומת ליבך לתקנון שכר לימוד המפורסם באתר המכללה > שכר לימוד - היחידה ללימודי חוץ והמשך.    ( 289) 2,650.00 ₪   תשלום
תשלומים ליחידה ללימודי חוץ והמשך  הרשמה ושכ"ל קורס עיצוב חווית משתמש-תשפ"ד  אנא תשומת ליבך לתקנון שכר לימוד המפורסם באתר המכללה > שכר לימוד - היחידה ללימודי חוץ והמשך.    ( 291) 4,150.00 ₪   תשלום
תשלומים ליחידה ללימודי חוץ והמשך  טיפול והרשמה יועצי משכנתאות-9/2023תשפ"ג  תשלום דמי הרשמה מהווה הסכמתך לתקנון שכר לימוד המפורסם באתר המכללה.    ( 282) 350.00 ₪   תשלום
תשלומים ליחידה ללימודי חוץ והמשך  טיפול והרשמה ניהול אסטרטגי של משאבי אנוש תשפ"ד  אנא תשומת ליבך לתקנון שכר לימוד המפורסם באתר המכללה > שכ"ל > היחידה ללימודי חוץ והמשך.    ( 275) 350.00 ₪   תשלום
תשלומים ליחידה ללימודי חוץ והמשך  טיפול והרשמה ק. בסיס-סו ג'וק 11/2023תשפ"ד  תשלום דמי טיפול והרשמה מהווה הסכמתך לתקנון שכר לימוד המפורסם באתר המכללה.    ( 216) 250.00 ₪   תשלום
תשלומים ליחידה ללימודי חוץ והמשך  טיפול והרשמה קורס יסודות התסריטאות תשפ"ד  תשלום דמי טיפול והרשמה מהווה הסכמתך לתקנון שכר לימוד המפורסם באתר המכללה.    ( 214) 350.00 ₪   תשלום
תשלומים ליחידה ללימודי חוץ והמשך  טיפול והרשמה קורס ניהול פרויקטים תשפ"ד  תשלום דמי טיפול והרשמה מהווה הסכמתך לתקנון שכר לימוד המפורסם באתר המכללה.    ( 215) 350.00 ₪   תשלום
תשלומים ליחידה ללימודי חוץ והמשך  שכ"ל-קורס בסיס-סו ג'וק 08/2023 תשפ"ג בהנחה  אנא תשומת ליבך לתקנון שכר לימוד המפורסם באתר המכללה > שכר לימוד - היחידה ללימודי חוץ והמשך.    ( 273) 1,755.00 ₪   תשלום
תשלומים ליחידה ללימודי חוץ והמשך  שכ"ל-קורס בסיס-סו ג'וק 08/2023 תשפ"ג  אנא תשומת ליבך לתקנון שכר לימוד המפורסם באתר המכללה > שכר לימוד - היחידה ללימודי חוץ והמשך.    ( 272) 1,950.00 ₪   תשלום