User Image 2
דילוג עד נקודת תוכן דף

רשימת פריטים שניתן לרכוש

סיווג שם הסבר פירוט נוסף סכום כניסה
תשלומים אקדמי  אישור גליון ציונים באנגלית  אישור גיליון ציונים מתורגם לאנגלית. לא יינתן החזר כספי לאחר תשלום על אישור לא רלוונטי.    ( 3056) 20.00 ₪   תשלום
תשלומים אקדמי  אישור גליון ציונים מ.התנהגות מופרד  גליון ציונים מופרד עפ"י מגמות פסיכולוגיה,קרימינולוגיה,חינוך.
לא יינתן החזר כספי לאחר תשלום על אישור לא רלוונטי. 
  ( 3053) 20.00 ₪   תשלום
תשלומים אקדמי  אישור דמ"מ.  מיועד לבוגרים אשר עובדים ומתגייסים לכוחות הביטחון בלבד. לא יינתן החזר כספי לאחר תשלום על אישור לא רלוונטי.    ( 3052) 20.00 ₪   תשלום
תשלומים אקדמי  אישור לגמול השתלמות  לפני הזמנה וביצוע תשלום יש לפנות למדור אישורים. לא יינתן החזר כספי לאחר תשלום על אישור לא רלוונטי.    ( 3050) 20.00 ₪   תשלום
תשלומים אקדמי  אישור לימודים מתורגם לאנגלית  אישור לימודים מתורגם לאנגלית -מיועד לסטודנט פעיל בלבד. לא יינתן החזר כספי לאחר תשלום על אישור לא רלוונטי.    ( 3054) 20.00 ₪   תשלום
תשלומים אקדמי  אישור לסטודנט בהפסקת לימודים  אישור לסטודנט בסטטוס הפסקת לימודים בלבד עבור גיליון ציונים או מערכת לימודים.האישור ינתן רק לאחר הסדרת חובות לשכר לימוד.לא יינתן החזר כספי לאחר תשלום על אישור לא רלוונטי.    ( 3062) 20.00 ₪   תשלום
תשלומים אקדמי  אישור לשומע חופשי-גיליון/מערכת  אישור לשומע חופשי בלבד עבור גיליון ציונים או מערכת לימודים. לא יינתן החזר כספי לאחר תשלום על אישור לא רלוונטי.    ( 3061) 20.00 ₪   תשלום
תשלומים אקדמי  אישור משך לימודים  אישור זה מיועד לבוגרים בלבד. לא יינתן החזר כספי לאחר תשלום על אישור לא רלוונטי.    ( 3055) 20.00 ₪   תשלום
תשלומים אקדמי  אישור על לימודי אנגלית/פטור אנגלית  אישור על לימודי אנגלית או פטור מאנגלית. לא יינתן החזר כספי לאחר תשלום על אישור לא רלוונטי.    ( 3058) 20.00 ₪   תשלום
תשלומים אקדמי  גל"צ וזכאות אנגלית ל-B.A  האישור מתורגם לאנגלית ומיועד לבוגרי תואר ראשון בלבד. לא יינתן החזר כספי לאחר תשלום על אישור לא רלוונטי.    ( 3045) 20.00 ₪   תשלום
תשלומים אקדמי  גל"צ וזכאות-אנגלית M.A  אישור זה מתורגם לאנגלית ומיועד לבוגרי תואר שני בלבד.לא יינתן החזר כספי לאחר תשלום על אישור לא רלוונטי.    ( 3047) 20.00 ₪   תשלום
תשלומים אקדמי  דירוג סטודנט/בוגר  מיועד לסטודנט פעיל הלומד בסמסטר אחרון ללימודיו ולבוגרים. לא יינתן החזר כספי לאחר תשלום על אישור לא רלוונטי.    ( 3049) 20.00 ₪   תשלום
תשלומים אקדמי  דמי טיפול והרשמה ש.חופשי- סמסטר א'-אנגלית-תשפ"ד  תשלום דמי טיפול והרשמה מהווה הסכמתך לתקנון שכר לימוד שומע חופשי המפורסם באתר המכללה.    ( 254) 400.00 ₪   תשלום
תשלומים אקדמי  דמי טיפול והרשמה ש.חופשי-סמסטר א'-תשפ"ד  תשלום דמי טיפול והרשמה מהווה הסכמתך לתקנון שכר לימוד שומע חופשי המפורסם באתר המכללה.    ( 255) 100.00 ₪   תשלום
תשלומים אקדמי  עותק גל"צ וזכאות ל-B.A  מיועד לבוגרי תואר ראשון בלבד !!! לא יינתן החזר כספי לאחר תשלום על אישור לא רלוונטי.    ( 3044) 20.00 ₪   תשלום
תשלומים אקדמי  עותק מגל"צ וזכאות ל- M.A  אישור זה מיועד לבוגרי תואר שני בלבד. לא יינתן החזר כספי לאחר תשלום על אישור לא רלוונטי.    ( 3046) 20.00 ₪   תשלום
תשלומים אקדמי  עותק מתעודת בוגר/מוסמך  מיועד לבוגרי תואר ראשון/ שני .לא יינתן החזר כספי לאחר תשלום על אישור לא רלוונטי.    ( 3048) 20.00 ₪   תשלום