User Image 2
דילוג עד נקודת תוכן דף

רשימת פריטים שניתן לרכוש

סיווג שם הסבר פירוט נוסף סכום כניסה
תשלומים אקדמי  אישור גליון ציונים באנגלית  אישור גיליון ציונים מתורגם לאנגלית. לא יינתן החזר כספי לאחר תשלום על אישור לא רלוונטי.    ( 3056) 20.00 ₪   תשלום
תשלומים אקדמי  אישור גליון ציונים מ.התנהגות מופרד  גליון ציונים מופרד עפ"י מגמות פסיכולוגיה,קרימינולוגיה,חינוך.
לא יינתן החזר כספי לאחר תשלום על אישור לא רלוונטי. 
  ( 3053) 20.00 ₪   תשלום
תשלומים אקדמי  אישור דמ"מ.  מיועד לבוגרים אשר עובדים ומתגייסים לכוחות הביטחון בלבד. לא יינתן החזר כספי לאחר תשלום על אישור לא רלוונטי.    ( 3052) 20.00 ₪   תשלום
תשלומים אקדמי  אישור לגמול השתלמות  לפני הזמנה וביצוע תשלום יש לפנות למדור אישורים. לא יינתן החזר כספי לאחר תשלום על אישור לא רלוונטי.    ( 3050) 20.00 ₪   תשלום
תשלומים אקדמי  אישור לימודים מתורגם לאנגלית  אישור לימודים מתורגם לאנגלית -מיועד לסטודנט פעיל בלבד. לא יינתן החזר כספי לאחר תשלום על אישור לא רלוונטי.    ( 3054) 20.00 ₪   תשלום
תשלומים אקדמי  אישור לסטודנט בהפסקת לימודים  אישור לסטודנט בסטטוס הפסקת לימודים בלבד עבור גיליון ציונים או מערכת לימודים.האישור ינתן רק לאחר הסדרת חובות לשכר לימוד.לא יינתן החזר כספי לאחר תשלום על אישור לא רלוונטי.    ( 3062) 20.00 ₪   תשלום
תשלומים אקדמי  אישור לשומע חופשי-גיליון/מערכת  אישור לשומע חופשי בלבד עבור גיליון ציונים או מערכת לימודים. לא יינתן החזר כספי לאחר תשלום על אישור לא רלוונטי.    ( 3061) 20.00 ₪   תשלום
תשלומים אקדמי  אישור משך לימודים  אישור זה מיועד לבוגרים בלבד. לא יינתן החזר כספי לאחר תשלום על אישור לא רלוונטי.    ( 3055) 20.00 ₪   תשלום
תשלומים אקדמי  אישור על לימודי אנגלית/פטור אנגלית  אישור על לימודי אנגלית או פטור מאנגלית. לא יינתן החזר כספי לאחר תשלום על אישור לא רלוונטי.    ( 3058) 20.00 ₪   תשלום
תשלומים אקדמי  גל"צ וזכאות אנגלית ל-B.A  האישור מתורגם לאנגלית ומיועד לבוגרי תואר ראשון בלבד. לא יינתן החזר כספי לאחר תשלום על אישור לא רלוונטי.    ( 3045) 20.00 ₪   תשלום
תשלומים אקדמי  גל"צ וזכאות-אנגלית M.A  אישור זה מתורגם לאנגלית ומיועד לבוגרי תואר שני בלבד.לא יינתן החזר כספי לאחר תשלום על אישור לא רלוונטי.    ( 3047) 20.00 ₪   תשלום
תשלומים אקדמי  דירוג סטודנט/בוגר  מיועד לסטודנט פעיל הלומד בסמסטר אחרון ללימודיו ולבוגרים. לא יינתן החזר כספי לאחר תשלום על אישור לא רלוונטי.    ( 3049) 20.00 ₪   תשלום
תשלומים אקדמי  עותק גל"צ וזכאות ל-B.A  מיועד לבוגרי תואר ראשון בלבד !!! לא יינתן החזר כספי לאחר תשלום על אישור לא רלוונטי.    ( 3044) 20.00 ₪   תשלום
תשלומים אקדמי  עותק מגל"צ וזכאות ל- M.A  אישור זה מיועד לבוגרי תואר שני בלבד. לא יינתן החזר כספי לאחר תשלום על אישור לא רלוונטי.    ( 3046) 20.00 ₪   תשלום
תשלומים אקדמי  עותק מתעודת בוגר/מוסמך  מיועד לבוגרי תואר ראשון/ שני .לא יינתן החזר כספי לאחר תשלום על אישור לא רלוונטי.    ( 3048) 20.00 ₪   תשלום
תשלומים כלליים  אבחון לקויות למידה באינטרנט  לאחר קבלת אישור תשלום יש לפנות למכון ברוש להמשך טיפול.
בהצלחה רבה, 
  ( 3070) 1,714.00 ₪   תשלום
תשלומים ליחידה ללימודי חוץ והמשך  טיפול והרשמה יעוץ חינוכית טיפולית -תשפ"ג  אנא תשומת ליבך לתקנון שכר לימוד המפורסם באתר המכללה > שכ"ל > היחידה ללימודי חוץ והמשך.    ( 246) 350.00 ₪   תשלום
תשלומים ליחידה ללימודי חוץ והמשך  טיפול והרשמה קורס בסיס-סו ג'וק 6/23 תשפ"ג  תשלום דמי טיפול והרשמה מהווה הסכמתך לתקנון שכר לימוד המפורסם באתר המכללה.    ( 211) 250.00 ₪   תשלום
תשלומים ליחידה ללימודי חוץ והמשך  טיפול והרשמה קורס הנ"ח סוג1+2 בכיר תשפ"ג  תשלום דמי טיפול והרשמה מהווה הסכמתך לתקנון שכר לימוד המפורסם באתר המכללה.    ( 212) 350.00 ₪   תשלום
תשלומים למרכז ללימודים קדם אקדמיים  טיפול והרשמה "אופק" סתיו תשפ"ד  תשלום דמי טיפול והרשמה מהווה הסכמתך לתקנון שכר לימוד בתוכנית "אופק לאקדמיה" מחזור סתיו,שנה"ל תשפ"ד, המפורסם באתר המכללה.
 
  ( 3066) 390.00 ₪   תשלום
תשלומים למרכז ללימודים קדם אקדמיים  טיפול והרשמה ושכ"ל מתמ1.קיץ תשפ"ג  תשומת ליבך לנהלי המכללה המפורסים באתר המכללה בנושא שכר לימוד עבור קורס מתמטיקה ברמה מוגברת -סמסטר קיץ-תשפ"ג.
 
  ( 92) 2,190.00 ₪   תשלום
תשלומים למרכז ללימודים קדם אקדמיים  טיפול והרשמה ושכ"ל מתמ3.קיץ תשפ"ג  תשומת ליבך לנהלי המכללה המפורסים באתר המכללה בנושא שכר לימוד עבור קורס מתמטיקה ברמה מוגברת -סמסטר קיץ-תשפ"ג.    ( 94) 2,190.00 ₪   תשלום
תשלומים למרכז ללימודים קדם אקדמיים  טיפול והרשמה ושכ"ל מתמ4.קיץ תשפ"ג  תשומת ליבך לנהלי המכללה המפורסים באתר המכללה בנושא שכר לימוד עבור קורס מתמטיקה ברמה מוגברת -סמסטר קיץ-תשפ"ג.
 
  ( 95) 2,190.00 ₪   תשלום
תשלומים למרכז ללימודים קדם אקדמיים  מבחן במתמטיקה מוגברת-קיץ-תשפ"ג  התשלום כולל דמי טיפול.
מכל סיבה שהיא, אין החזר כספי למבטלים. 
  ( 81) 270.00 ₪   תשלום
תשלומים למרכז ללימודים קדם אקדמיים  מבחן ידע בעברית-תשפ"ג  נרשמים ששילמו ללא אישור מראש-בקשתו תדחה. לאחר ביצוע תשלום תשלח הזמנה שיבוץ לבחינה. התשלום כולל דמי טיפול,לכן אין החזר כספי למבטלים, מכל סיבה שהיא.    ( 3075) 270.00 ₪   תשלום
תשלומים למרכז ללימודים קדם אקדמיים  מבחן מימ"ד באינטרנט-סתיו תשפ"ד  מבחן מימ"ד היא בחינת ידע למועמדים למכינות הקדם אקדמיות.  מימ"ד  ( 3071) 185.00 ₪   תשלום
תשלומים למרכז ללימודים קדם אקדמיים  שכ"ל מתמ.1 לקד"א סתיו/אביב תשפ"ג  תשומת ליבך לנהלי המכללה המפורסים באתר המכללה בנושא שכר לימוד עבור קורס מתמטיקה ברמה מוגברת -סמסטר קיץ-תשפ"ג.
 
  ( 96) 1,800.00 ₪   תשלום
תשלומים למרכז ללימודים קדם אקדמיים  שכ"ל מתמ.3 לקד"א סתיו/אביב תשפ"ג  תשומת ליבך לנהלי המכללה המפורסים באתר המכללה בנושא שכר לימוד עבור קורס מתמטיקה ברמה מוגברת -סמסטר קיץ-תשפ"ג.
 
  ( 98) 1,800.00 ₪   תשלום
תשלומים למרכז ללימודים קדם אקדמיים  שכ"ל מתמ.4 לקד"א סתיו/אביב תשפ"ג  תשומת ליבך לנהלי המכללה המפורסים באתר המכללה בנושא שכר לימוד עבור קורס מתמטיקה ברמה מוגברת -סמסטר קיץ-תשפ"ג.
 
  ( 99) 1,800.00 ₪   תשלום