User Image 2
דילוג עד נקודת תוכן דף

רשימת פריטים שניתן לרכוש

סיווג שם הסבר פירוט נוסף סכום כניסה
  הרשמה הום סטיילינג--5/22  תשלום דמי הרשמה מהווה הסכמתך לתקנון שכר לימוד המפורסם באתר המכללה.    ( 205) 350.00 ₪   תשלום
  הרשמה ק.יועצי משכנתאות-תשפב  תשלום דמי הרשמה מהווה הסכמתך לתקנון שכר לימוד המפורסם באתר המכללה.    ( 202) 300.00 ₪   תשלום
  אבחון לקויות למידה באינטרנט  לאחר קבלת אישור תשלום יש לפנות למכון ברוש להמשך טיפול.
בהצלחה רבה, 
  ( 3070) 1,450.00 ₪   תשלום
  אישור דמ"מ  מיועד לבוגרים אשר עובדים ומתגייסים לכוחות הביטחון בלבד.    ( 3052) 20.00 ₪   תשלום
  אישור משך לימודים  אישור זה מיועד לבוגרים בלבד !!    ( 3055) 20.00 ₪   תשלום
  גל"צ וזכאות אנגלית ל-B.A  האישור מתורגם לאנגלית ומיועד לבוגרי תואר ראשון בלבד!!!    ( 3045) 20.00 ₪   תשלום
  גל"צ וזכאות-אנגלית M.A  אישור זה מתורגם לאנגלית ומיועד לבוגרי תואר שני בלבד!!!    ( 3047) 20.00 ₪   תשלום
  דירוג סטודנט/בוגר  מיועד לסטודנטים פעילים בשנה ג' ולבוגרים !!    ( 3049) 20.00 ₪   תשלום
  השאלה בין ספרייתית  יש להזין את הסכום לתשלום . בתום ביצוע התשלום,יש להדפיס את אישור התשלום בכדי להציגו לספרייה .    ( 3060) סכום יחושב בכניסה לשאילתה   תשלום
  טיפול והרשמה "אופק" אביב תשפ"ג  תשלום דמי טיפול והרשמה מהווה הסכמתך לתקנון שכר לימוד בתוכנית "אופק לאקדמיה" מחזור אביב, לשנה"ל תשפ"ג, המפורסם
באתר המכללה.
 
  ( 3067) 390.00 ₪   תשלום
  טיפול והרשמה "אופק" סתיו תשפ"ג  תשלום דמי טיפול והרשמה מהווה הסכמתך לתקנון שכר לימוד בתוכנית "אופק לאקדמיה" מחזור סתיו,שנה"ל תשפ"ג, המפורסם
באתר המכללה.
 
  ( 3066) 390.00 ₪   תשלום
  טיפול והרשמה הכשרת דירקטורים  תשלום דמי הרשמה מהווה הסכמתך לתקנון שכר לימוד המפורסם באתר המכללה.    ( 206) 350.00 ₪   תשלום
  טיפול והרשמה ושכ"ל מתמ.1.ק' פב  תשומת ליבך לנהלי המכללה המפורסים באתר המכללה בנושא שכר לימוד עבור קורס מתמטיקה ברמה מוגברת -סמסטר קיץ-תשפ"ב.
 
  ( 96) 1,800.00 ₪   תשלום
  טיפול והרשמה ושכ"ל מתמ2.ק' פב  תשומת ליבך לנהלי המכללה המפורסים באתר המכללה בנושא שכר לימוד עבור קורס מתמטיקה ברמה מוגברת -סמסטר קיץ-תשפ"ב.
 
  ( 97) 1,800.00 ₪   תשלום
  טיפול והרשמה ושכ"ל מתמ3.ק' פב  תשומת ליבך לנהלי המכללה המפורסים באתר המכללה בנושא שכר לימוד עבור קורס מתמטיקה ברמה מוגברת -סמסטר קיץ-תשפ"ב.
 
  ( 98) 1,800.00 ₪   תשלום
  טיפול והרשמה ושכ"ל מתמ4.ק' פב  תשומת ליבך לנהלי המכללה המפורסים באתר המכללה בנושא שכר לימוד עבור קורס מתמטיקה ברמה מוגברת -סמסטר קיץ-תשפ"ב.
 
  ( 99) 1,800.00 ₪   תשלום
  טיפול והרשמה ושכ"ל מתמט1.ק' פב  תשומת ליבך לנהלי המכללה המפורסים באתר המכללה בנושא שכר לימוד עבור קורס מתמטיקה ברמה מוגברת -סמסטר קיץ-תשפ"ב.
 
  ( 92) 2,190.00 ₪   תשלום
  טיפול והרשמה ושכ"ל מתמט2.ק' פב  תשומת ליבך לנהלי המכללה המפורסים באתר המכללה בנושא שכר לימוד עבור קורס מתמטיקה ברמה מוגברת -סמסטר קיץ-תשפ"ב.
 
  ( 93) 2,190.00 ₪   תשלום
  טיפול והרשמה ושכ"ל מתמט3.ק' פב  תשומת ליבך לנהלי המכללה המפורסים באתר המכללה בנושא שכר לימוד עבור קורס מתמטיקה ברמה מוגברת -סמסטר קיץ-תשפ"ב.
 
  ( 94) 2,190.00 ₪   תשלום
  טיפול והרשמה ושכ"ל מתמט4.ק' פב  תשומת ליבך לנהלי המכללה המפורסים באתר המכללה בנושא שכר לימוד עבור קורס מתמטיקה ברמה מוגברת -סמסטר קיץ-תשפ"ב.
 
  ( 95) 2,190.00 ₪   תשלום
  כנס: אל-כנס המרכז למחקר פעולה  כנס: "האל כנס הראשון של קהילת מחקרי פעולה בישראל" המתקיים ביום 20/06/2022.    ( 4) 40.00 ₪   תשלום
  מבחן במתמטיקה מוגבר-קיץ-תשפ"ב  התשלום כולל דמי טיפול.
מכל סיבה שהיא, אין החזר כספי למבטלים. 
  ( 81) 270.00 ₪   תשלום
  מבחן ידע בעברית-תשפ"ב  נרשמים ששילמו ללא אישור מראש-בקשתו תדחה. לאחר ביצוע תשלום תשלח הזמנה שיבוץ לבחינה. התשלום כולל דמי טיפול,לכן אין החזר כספי למבטלים, מכל סיבה שהיא.    ( 3075) 270.00 ₪   תשלום
  מבחן מימ"ד באינטרנט-סתיו תשפ"ג  מבחן מימ"ד היא בחינת ידע למועמדים למכינות הקדם אקדמיות.  מימ"ד  ( 3071) 172.00 ₪   תשלום
  סדנת צילום בסמארטפון תשפ"ב  התשלום כולל דמי טיפול.
לכן אין החזר כספי למבטלים לאחר רישום, מכל סיבה שהיא. 
  ( 244) 350.00 ₪   תשלום
  עותק גל"צ וזכאות ל-B.A  מיועד לבוגרי תואר ראשון בלבד !!! לא יינתן החזר כספי לאחר תשלום על אישור לא רלוונטי    ( 3044) 20.00 ₪   תשלום
  עותק מגל"צ וזכאות ל- M.A  אישור זה מיועד לבוגרי תואר שני בלבד !!!    ( 3046) 20.00 ₪   תשלום
  עותק מתעודת בוגר/מוסמך  מיועד לבוגרי תואר ראשון/ שני .לא יינתן החזר כספי לאחר תשלום על אישור לא רלוונטי.    ( 3048) 20.00 ₪   תשלום
  קנס ספרייה  יש להזין את הסכום לתשלום. בתום ביצוע התשלום, יש להדפיס את אישור התשלום בכדי להציגו לספרייה.    ( 3059) סכום יחושב בכניסה לשאילתה   תשלום