הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר אלפסי-קקון שני
דרך החוגים במידת הצורך בלבד
shania@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר בכלר- סיון ענבל
inbalb@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
מר בלייס דותן
052-4705038
dotanb@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר בן שטרית גילת
0548018314
gilatb@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' ודס לימור
limorv@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
ד"ר לבנקרון נעמי
nomil@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר מרקס ח"ן
chenm@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' סקורקוביץ' יעל
yaelsk@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר פרבר שי
052-3107722
shaif@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר פרידמן עירית
irithf@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' שטיין שירי
shirist@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר שניצר מרב
meravs@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר שפרן יואל
yoelsh@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר תמיר ורד ירדן
veredt@yvc.ac.il
למידע נוסף