הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר אפרת שי
050-5914899
shaye@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר בכלר- סיון ענבל
inbalb@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
גב' בן דוד גיל
gilbd@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר ברנץ ציון
046423635
zionb@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
גב' גניס הדס
hadasp@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר הדר אפרת
04-6423870
efrath@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
גב' הופמן נטע
netah@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר כהן עמי
amic@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
גב' מנצר הדס
hadasm@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
ד"ר נאמן עדי
adin@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
מר נוריאלי אביעד
aviadn@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר ניר בינה
046423584 נייד 050-5649898
binan@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
פרופ' פלג אורה
046423622
orap@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר קוטנר סימון
simonk@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
ד"ר קצ'רגין עופר
oferk@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
מר רוח מתן
matanru@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
ד"ר של תמי
tammys@yvc.ac.il
למידע נוסף