דר' אפרת שי
shaye@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
דר' בכלר- סיון ענבל
inbalb@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
גב' בן דוד גיל
gilbd@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' דור אסנת
04-6423561
asnatd@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' הדר אפרת
efrath@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
גב' יוספזון ליאורה
lioray@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' כהן עמי
amic@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
מר נוריאלי אביעד
aviadn@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
דר' ספיבק-לביא זוהר
050-5944696
zohars@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
פרופ' פלג אורה
046423622
orap@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' פלינט עופרה
972-54-9299596
ofraf@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' קוטנר סימון
simonk@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
דר' קצ'רגין עופר
oferk@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
מר רוח מתן
matanru@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' רוטמן עמית
amitr@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
דר' של תמי
tammys@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
מר שפרן יואל
yoelsh@yvc.ac.il
למידע נוסף