הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' אורן לירון
lirono@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
גב' אליאש הדר
hadare@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
מר בלייס דותן
052-4705038
dotanb@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' בראל אפרת
efratb@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' גץ שלמה
shlomog@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
עו"ד גרוס מיכל
050-8666188
michalgr@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' הראל אריאלה
04-8342597
arielah@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
מר הרוש דוד
davidh@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' טורצקי נחום
nachumt@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
מר יהלום דוד
didiy@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' סוסונוב סיביה
0528810885
sivias@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' סקורקוביץ' יעל
yaelsk@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' עינצ'י לירון
lironi@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' פישר-שלם אורית
oritf@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' פלג-פדידה גולן
golanf@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
גב' צוויג פרי שרון
sharonz@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' רוטמן עמית
amitr@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' רוטמן ערבה
aravae@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
דר' רופמן איתי
itair@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' שמיר מיכל
michals@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' שמיר-בלדרמן אורית
orits@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
מר שרבליס רז
0544839996
razc@yvc.ac.il
למידע נוסף