הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' אורן לירון
lirono@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר הראל אריאלה
04-8342597
arielah@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
מר הרוש דוד
davidh@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר טורצקי נחום
nachumt@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
מר יהלום דוד
didiy@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' מנצור מייס
mayssy@gmail.com
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' מסורי מיטל
meytalm@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' עינצ'י לירון
lironi@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר פישר-שלם אורית
oritf@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר רופמן איתי
itair@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
גב' שליט-אבני תמר
tamars@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר שמיר מיכל
michals@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
מר שרבליס רז
0544839996
razc@yvc.ac.il
למידע נוסף