הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר אטד עופר
oferat@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' ברקוביץ אלה
ellab@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' ג'באלי סירחאן סבאא
sabaaj@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' גלילי רחלי
052-5140038
rachelyg@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר הראל אריאלה
04-8342597
arielah@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר יעקב גילה
gilay@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר ניר אוקסנה
oksanag@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' סולטניק מאיה
mayasu@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר עשת יובב
04-6423445 מענה טלפוני 09:00-10:30
yovave@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
גב' צוויג פרי שרון
sharonz@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
פרופ' קשת יעל
yaelke@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
רו"ח רופל אביב
054-4794229
avivr@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר רופמן איתי
itair@yvc.ac.il
למידע נוסף