דר' אגוזי לליב
lalive@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' אורן רוית
ravito@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' אטד עופר
oferat@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
רו"ח איוב מחמוד
mahmoda@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
גב' אליאש הדר
hadare@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
גב' אלפסי-קקון שני
shania@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
דר' אריזון פרץ רננה
renanaa@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' בר נדב אפרי
0522257554
ofrib@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' ברונר ליאור
liorb@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' ג'באלי סירחאן סבאא
sabaaj@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
גב' גלילי רחלי
rachelyg@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
עו"ד גרוס מיכל
050-8666188
michalgr@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' הראל אריאלה
04-8342597
arielah@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' וימן -זקס דנה
danawe@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
גב' ורדי שירה
shirav@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' יניב איריס
irisy@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' יעקב גילה
gilay@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
דר' כרמל נורית
nuritc@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
דר' מזור-טרגרמן מיה
mayam@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' מלמד טילדה
tildam@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' נעים סיגל
+972508221980
sigaln@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' סוסונוב סיביה
0528810885
sivias@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
דר' עבוד-חלבי יסמין
046423854
yasmina@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' עשת יובב
04-6423445 מענה טלפוני 09:00-10:30
yovave@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' פרידמן עירית
irithf@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
גב' פרלה עינב
0523481147
einavp@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
גב' צוויג פרי שרון
sharonz@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
פרופ' קשת יעל
yaelke@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' רוזיליו - שייר רוית
ravitr@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
רו"ח רופל אביב
054-4794229
avivr@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' רז מיכל
michalr@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' ריספלר קלרה
clarar@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
מר רכמן אורן
052-8684949
orenr@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' שדמה אילן
052-2942722
ilans@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' שטיין שירי
shirist@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' שלום נופר
nofarsh@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' שמיר-בלדרמן אורית
orits@yvc.ac.il
למידע נוסף