הגדלה של התמונה בצורה צפה
פרופ' אור ליאורה
0544-841756
Liorao@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' אטד עופר
oferat@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
רו"ח איוב מחמוד
mahmoda@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
גב' אליאש הדר
hadare@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
גב' אלפסי-קקון שני
shania@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' בורד שירן
shiranb@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
גב' בלזם נטלי
natalyb@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
מר בלייס דותן
052-4705038
dotanb@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' ברונר ליאור
liorb@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
גב' ברקאי גילי
gilia@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' ברקוביץ אלה
ellab@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' גולן אורית
oritg@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
מר גפנר יחיאל
yechielg@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
עו"ד גרוס מיכל
050-8666188
michalgr@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' דאהר אמירה
amirad@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
מר דב משה
moshed@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
מר דגן אביעד
aviadd@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' דרור אדוה
advad@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' ודס לימור
limorv@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' ווקס יוסף
josephw@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' וימן -זקס דנה
danawe@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' זרצקי חן
chenz@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
דר' חדאד לובנא
lubnah@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' חובב בועז
0543166653
boazh@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' חלמיש הילה
0506335077
hilah@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' יניב איריס
irisy@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
עו"ד כהן יגנה גילת
gilatc@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' כהן נטע
netac@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
מר כחילי סעאידה שריף
0506579668
sharifk@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
דר' כרמל נורית
nuritc@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' לדרמן דן
danle@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
מר ליבמן פיליפ
054-4780336
philipl@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' מרום עינת
einatm@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' סימונשטיין פרידה
fridas@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
דר' ספיבק-לביא זוהר
050-5944696
zohars@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' עבוד-ארמלי אוריאנה
orianaa@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' עינצ'י לירון
lironi@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' עלי-סאלח עולא
olaa@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
רו"ח פולטין דני
danf@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' פינטו גלית
galitp@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' פלג גילי
gillyp@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' פלג קוריאט ענבל
inbalp@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' פרי מיכל
054-5355434
michalp@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
גב' פריש אבירם נעמי
neomif@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' פרנקל נחום
04-6423552
nachumf@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
דר' פרקיס אלה
04-6423656
eilap@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
גב' רוזנר אסנת
osnatr@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' רוטמן ערבה
aravae@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' רונן מאיה
0543385880
mayar@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' רז מיכל
michalr@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' רז סיון
sivanr@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
עו"ד שורץ חנית
hanits@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' שטיין שירי
shirist@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
דר' שמי גליה
052-3756364
galias@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' שמיר-בלדרמן אורית
orits@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' ששוני - בר לב אשרת
oshrats@yvc.ac.il
למידע נוסף