הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר בורד שירן
04-6423805
shiranb@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
גב' בלזם נטלי
natalyb@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר גור אמית
04-6423814
amitgu@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
מר דב משה
0523445004
moshed@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' ודס לימור
limorv@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' זרצקי חן
chenz@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר חדאד לובנא
lubnah@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר כהן נטע
netac@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
מר כחילי סעאידה שריף
0506579668
sharifk@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר לדרמן דן
danle@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
מר ליבמן פיליפ
054-4780336
philipl@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' מנשה בן סדון חן
chenme@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
ד"ר ספיבק-לביא זוהר
zohars@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר פינטו גלית
galitp@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר פלג גילי
gillyp@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
גב' צוויג פרי שרון
sharonz@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר רז סיון
sivanr@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר שור אילת
0544-744-844
ayelets@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר שמיר-בלדרמן אורית
orits@yvc.ac.il
למידע נוסף