הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר אוסטר אנה
annau@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר אמיר רותי
04-6423671
rutha@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
ד"ר אריאל אריק
arika@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
עו"ד ברנפלד כתריאל
catrielb@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
גב' ג'אן- סח'ניני איריס
irisj@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
מר הררי מיכאל
0506203244
michaelh@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר ידין שרון
sharony@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
מר לוי אייל
054-2494088
eyall@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
ד"ר סלמן ירון
yarons@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
מר צרפתי אורי
oris@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
מר קורן איתי
088500861
itayk@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר קיבריק רועי
roeek@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר רבובסקי יורם
050-7411939
yoramr@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' רידר אסתר
0526888950
esteer@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר שניר איתי
0503583465
Itays@yvc.ac.il
למידע נוסף